Thiết bị hội nghị Yamaha

Thiết bị hội nghị CHẤT LƯỢNG CAO của YAMAHA. Dùng cho Skype, Microsoft Lync, Google Hangouts, Zoom Meeting...