Thiết bị hội nghị Revolabs

Revolabs thiết bị hội nghị kết nôí không dây hoặc có dây, cũng như các thiết bị trên nền công nghệ analog và VoIP